Kids

Studiedagen en Vakantierooster

Vrije dagen, Studiedagen en Vakanties 2020-2021
Vrije dagen en studiedagen

 

9 september 2020 (woe) Oudergesprekken alle groepen vrij, gesprek vlgs planning
10 september 2020 (do) Studiedag alle groepen vrij
11 september 2020 (vr) Oudergesprekken alle groepen vrij, gesprek vlgs planning
30 september 2020 (wo) Studiedag alle groepen vrij
9 oktober 2020 (vr) Dag voor vakantie alle groepen vanaf 12 uur vrij
16 november 2020 (ma) Studiedag alle groepen vrij
17 november 2020 (di) Studiedag alle groepen vrij
4 december 2020 (vr) Sinterklaasfeest alle groepen vanaf 12 uur vrij
18 december 2020 (vr) Dag voor vakantie alle groepen vanaf 12 uur vrij
13 januari 2021 (wo) Studiedag  alle groepen vrij
19 februari 2021 (vr) Dag voor vakantie alle groepen vanaf 12 uur vrij
11 maart 2021 (do) Studiedag alle groepen vrij
1 april 2021 (do) Paasviering tot 12 u alle groepen vanaf 12 uur vrij
2 april 2021 (vr) Goede Vrijdag alle groepen vrij
5 april 2021 (ma)  2e Paasdag alle groepen vrij
26 april 2021 (ma) Studiedag alle groepen vrij
27 april 2021 (di) Koningsdag alle groepen vrij
24 mei 2021 (ma) 2e Pinksterdag alle groepen vrij
8 juli 2021 (do) Laatste schooldag alle groepen vanaf 14 uur vakantie

 

 

Vakanties

  Van Tot en met
Herfstvakantie 10 oktober 2020 18 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021
Paasdagen 2 april 2021 5 april 2021
Meivakantie 1 mei 2021 16 mei 2021
Hemelvaart 13 mei 2021 16 mei 2021
Pinksterweekend 22 mei 2021 24 mei 2021
Zomervakantie 11 juli 2021 22 augustus 2021