Kids

aanmelden leerling

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor cbs Horizon neem dan contact op met de directie: 

Karin Scharringhausen / Eline de Vries : 0320-247920

of stuur een e-mail aan: administratie@horizonlelystad.nl


In de mail graag de volgende gegevens vermelden:
- naam ouders
- adresgegevens
- telefoonnummer
- naam kind
- geboortedatum kind
- emailadres ouders

 

Ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van het kind worden de ouders op school uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij het intakegesprek is het kind aanwezig. Tijdens dit gesprek willen we graag informatie over de ontwikkeling van het kind. De informatie van de ouders helpt ons een goede afweging te maken over de plaatsing van het kind in een kleutergroep. Verder is het een goede gelegenheid voor ouders om vragen te stellen en een (actueel) antwoord van de school te krijgen. Na dit gesprek besluiten we of het kind definitief wordt ingeschreven.

 

Download