Kids

Waar wij voor staan!

  • Horizon is een Christelijke basisschool met een hecht en enthousiast team van onderwijsprofessionals, dat samen met de ouders de ontwikkeling van het kind vorm geeft.
  • Wij zijn een school die gebaseerd is op christelijke uitgangspunten. We respecteren elkaars mening, luisteren naar elkaar en houden ons aan regels en afspraken.

  • We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en overtuigingen (religies).

  • In een veilige en open omgeving begeleiden wij de kinderen zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien en voorbereiden op een zelfstandig en weerbaar bestaan in een steeds veranderende samenleving.

  • Horizon is een brede school die midden in de samenleving staat. Vanuit geborgenheid en ruimte voor elk individu, leren de kinderen zich in hun eigen tempo sociaal-emotioneel, cognitief en expressief te ontwikkelen.

  • De horizon van onze school strekt zich van de huiselijke omgeving tot en met naschoolse opvang, de middelbare school en zorginstellingen / maatschappelijk instellingen.