Kids

Schoolraad

Schoolraad

 

De Schoolraad van CBS. Horizon

 

De Schoolraad (SR) is een werkgroep die bestaat uit ouders en de schooldirectie en is betrokken bij de organisatie van verschillende activiteiten en feesten (avondvierdaagse, nieuwjaarinstuif, kerstviering, paasontbijt en sinterklaasfeest).

De schoolraad vergadert circa 6 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt er gesproken over het reilen en zeilen van de school, over kleine en grote problemen waarmee de school, leerkrachten en de leerlingen te maken hebben of zouden kunnen krijgen. De notulen van de vergaderingen zijn terug te vinden op de website. Heeft u aanvullingen of een punt die u besproken wilt hebben, dan kunt u dit bij één van de leden van de schoolraad indienen of per mail verzenden aan: SR@horizonlelystad.nl.

 

De schoolraad vertegenwoordigen alle ouders. Wij zijn een klankbord voor iedereen en zorgen voor communicatie en advies naar de medezeggenschapsraap en de leerkrachten van school

Elke ouder kan hier zijn steentje in bijdragen om te bouwen aan een school waarin elk kind zich thuis voelt.

Voor de schoolraad hebben wij altijd de hulp van ouders nodig. Voel jij je aangesproken en heb je interesse om samen met andere ouders en het schoolteam te bouwen aan een school waarin alle kinderen zich goed voelen? Laat het ons weten door contact op te nemen met één van de leden. De vergaderingen zijn openbaar, dus kom gerust eens kijken en meepraten! De vergader data zijn te vinden op de website en op de schoolkalender.

 

Dit moet worden:

· Petie Schellingerhout – voorzitter

· Esther Jekkers – secretaris

· Hilja Engels – penningmeester

· Ellen Stegenga – lid

· Jakob Stolk –lid

· Diana Heijselaar - contactpersoon Amazon

· Meredith Reding – lid

· Jennifer Heukelom – lid

· Rika Visser – directeur

Email: SR@horizonlelystad.nl