Kids

Verbreed je Horizon!

Binnenstappen in basisschool Horizon is binnenstappen in een school waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen.

Op Horizon leren de kinderen niet alleen hun "blik" op zichzelf te richten, maar ook op een ander, op de wereld om hen heen en op hun toekomst.
Samen met de ouders werken we aan de groei en ontwikkeling van de kinderen.
Onze slogan is: Horizon brengt je in beweging!

 • Sportieve brede school
  Horizon is een 'sportieve brede basisschool'. Om dit te kunnen bereiken, hebben we voor de groepen 3 t/m 8 een vakleerkracht gymnastiek. Hij verzorgt in de gymzaal naast onze school voor deze groepen twee keer in de week de gymlessen.
  Lees verder ›
 • Ouderbetrokkenheid
  Onderwijs is in het belang van kinderen, ouders en leerkrachten. De kinderen vallen onder de gezamenlijke zorg en verantwoording van school en ouders. Daarom vinden wij een goed contact en heldere afspraken tussen school en ouders van groot belang.
  Lees verder ›
 • Kunst en Cultuur
  Op Horizon ligt de nadruk niet alleen op het leren, maar kunst- en cultuureducatie heeft binnen ons lesaanbod een belangrijk plek. De groepen 1 en 2 hebben de verschillende gebieden van kunst en cultuur geïntegreerd in het totale lesprogramma.
  Lees verder ›

Nieuws

11 augustus 2020
Aanmelden slechts beperkt mogelijk
Wat is het fijn dat steeds meer ouders Horizon weten te vinden. Helemaal goed is het om te horen dat er doorgaans positief over onze school gesproken wordt. Dit komt vast mede door onze huidige ouders, dus dank voor jullie positieve betrokkenheid!

 

Momenteel ontvangen wij veel verzoeken van ouders die hun zoon(s) of dochter(s) bij ons op school zouden willen laten starten.

Jonge kinderen die (bijna) vier jaar worden kunnen vooralsnog - mits regulier onderwijs passend is - zonder wachttijden starten in schooljaar 2020-2021.

Echter, er is niet in alle groepen ruimte op dit moment. Voor het schooljaar 2020-2021 zitten de groepen 4, 5, 7 en 8 vol.

Voor meer informatie verzoeken wij geïnteresseerde ouders om contact op te nemen met de leiding van de school voor meer informatie. Vooral ouders die verhuisd zijn/gaan verhuizen vragen wij contact op te nemen met de school!

Dit kan door een mail te sturen naar directie@horizonlelystad.nl. Vermeld ook graag een telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken!

 

Wij zullen te allen tijde met u contact opnemen!

 

Graag tot horens of tot ziens op Horizon!


25 mei 2018
privacy
Privacy

 

Privacyprotocol SCPO Lelystad

 

SCPO LELYSTAD, waaronder onze school valt, heeft een privacyprotocol op de website staan. Via de link: "Privacyprotocol" van SCPO Lelystad, dat op onze homepage staat, kunt u deze inzien of downloaden.