Kids

Verbreed je Horizon!

Binnenstappen in basisschool Horizon is binnenstappen in een school waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen.

Op Horizon leren de kinderen niet alleen hun "blik" op zichzelf te richten, maar ook op een ander, op de wereld om hen heen en op hun toekomst.
Samen met de ouders werken we aan de groei en ontwikkeling van de kinderen.
Onze slogan is: Horizon: voortdurend in ontwikkeling

  • Sportieve brede school
    Horizon is een 'sportieve brede basisschool'. Om dit te kunnen bereiken, hebben we voor de groepen 3 t/m 8 een vakleerkracht gymnastiek. Hij verzorgt in de gymzaal naast onze school voor deze groepen twee keer in de week de gymlessen. Lees verder ›
  • Ouderbetrokkenheid
    Onderwijs is in het belang van kinderen, ouders en leerkrachten. De kinderen vallen onder de gezamenlijke zorg en verantwoording van school en ouders. Daarom vinden wij een goed contact en heldere afspraken tussen school en ouders van groot belang. Lees verder ›
  • Kunst en Cultuur
    Op Horizon ligt de nadruk niet alleen op het leren, maar kunst- en cultuureducatie heeft binnen ons lesaanbod een belangrijk plek. De groepen 1 en 2 hebben de verschillende gebieden van kunst en cultuur geïntegreerd in het totale lesprogramma. Lees verder ›

Nieuws

25 december 2016
Kerstviering
De Kerstviering in de Ontmoetingskerk was erg gezellig.

Wat hebben de kinderen de musical mooi uitgevoerd.

De foto's hiervan staan in het fotoalbum onder "Kerstviering 2016".

Geniet er nogmaals van!


11 december 2016
Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest is al weer voorbij. Toch kunnen we nog even nagenieten van deze gezellige dag.

Heel veel foto's staan in het fotoalbum onder Sinterklaasfeest2016.


01 december 2016
Inspectiebezoek
INSPECTIEBEZOEK – 24 NOVEMBER

 

Op donderdag 24 november 2016 is er op Horizon een inspectiebezoek geweest.

Het onderzoek, welke op Horizon heeft plaats gevonden, is een van de onderdelen van het totale onderzoek van de stichting CPO Lelystad. Het totale onderzoek heeft tot doel een antwoord te formuleren op de centrale vraag: “is de sturing op kwaliteit op orde en is sprake van een deugdelijk financieel beheer”.
Lees meer ›