Kids

Verbreed je Horizon!

Binnenstappen in basisschool Horizon is binnenstappen in een school waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen.

Op Horizon leren de kinderen niet alleen hun "blik" op zichzelf te richten, maar ook op een ander, op de wereld om hen heen en op hun toekomst.
Samen met de ouders werken we aan de groei en ontwikkeling van de kinderen.
Onze slogan is: Horizon: voortdurend in ontwikkeling

  • Sportieve brede school
    Horizon is een 'sportieve brede basisschool'. Om dit te kunnen bereiken, hebben we voor de groepen 3 t/m 8 een vakleerkracht gymnastiek. Hij verzorgt in de gymzaal naast onze school voor deze groepen twee keer in de week de gymlessen. Lees verder ›
  • Ouderbetrokkenheid
    Onderwijs is in het belang van kinderen, ouders en leerkrachten. De kinderen vallen onder de gezamenlijke zorg en verantwoording van school en ouders. Daarom vinden wij een goed contact en heldere afspraken tussen school en ouders van groot belang. Lees verder ›
  • Kunst en Cultuur
    Op Horizon ligt de nadruk niet alleen op het leren, maar kunst- en cultuureducatie heeft binnen ons lesaanbod een belangrijk plek. De groepen 1 en 2 hebben de verschillende gebieden van kunst en cultuur geïntegreerd in het totale lesprogramma. Lees verder ›

Nieuws

Preview foto
29 augustus 2016
De school is weer begonnen
We zijn weer begonnen met het nieuwe schooljaar!

Alle kinderen mochten op een geeltje hun wens opschrijven voor dit nieuwe jaar. Enkele wensen van de kinderen: "ik hoop dat het gezellig wordt", "ik wil goed leren" en "geen pesten". De uitspraken staan in de hal op het bord, neem gerust een kijkje. 


Preview foto
23 juni 2016
Schoolreisjes
Wat een prachtige dag was het gisteren. De zon scheen en de kinderen hebben zich prima vermaakt.

De groepen 1 en 2 waren naar Hans & Grietje. De groepen 3 t/m 5 zijn in Appelscha geweest naar Attractiepark Duinen Zathe.

Foto's kun je bekijken via deze link.

De groepen 6 en 7 zijn naar Walibi Holland geweest.

Het was zeer geslaagd!