Kids

TussenSchoolse Opvang (overblijven/ TSO)

Met ingang van 1 augustus 2020 is Horizon met een continurooster gaan werken. We werken volgens het zgn. vijf-gelijke-dagen model. Dat betekent dat alle lesdagen voor alle leerlingen van 8.30 uur tot 14.00 uur zijn.

Hiermee is de samenwerking met Stichting de Tussentijd beëindigd. We hebben ze bedankt voor alle goede jaren samenwerken en voor hun zorg voor onze leerlingen tussen de middag.